20Sept17 Australia, Perth – Monkey Mia (sunset)

20Sept17 Australia, Perth – Monkey Mia (sunset)