16Sept17 Australia, Perth – Carnarvon

16Sept17 Australia, Perth – Carnarvon